Please enable JS

İNSAN KAYNAKLARI

"Güveninizin Eseri"

POLSEL İnsan Kaynakları Yönetimi

POLSEL

"Güveninizin Eseri" olmak için

  • Şirketin İhtiyacı olan kadroları belirlemek ve bu kadrolara uygun,yeterli ve yetenekli personel seçmek,seçimde adaylara eşit davranmak ve objektif olmak.
  • Çalışanaların bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmalarını sağlayarak işgücü ve bütçe imkanlarından etkin ve verimli yararlanmaktır.
  • Çalışanların eğitimine önem vermek,ve her sene İnsan Kaynakları Bütçesine ödenek ayırmak.
  • Çalışanların yetişmesine,gelişmesine yükselmesine imkan sağlamak.
  • İş emniyeti ve işçi sağlığı açısından uygun,çalışma isteğini geliştirici ve olumlu sosyal ilişkiler ortamın kurulması ve geliştrilmesini sağlamak.
  • Çalışanların görevlerine bağlılığını artırmak.
  • Çalışanların,şirkete bağlılık duygusunun gelişmesini sağlamak.